กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD Co-orinator : DLD – C) จังหวัดเชียงใหม่

431946195 724568569786073 8754044840674574308 n
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD Co-orinator : DLD – C) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายวีระสันติ ประทุมพล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม

432001084 724568979786032 8036331403072974411 n

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบนโยบายพร้อมได้ติดตามงานที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ และรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการระบบ iFarmer+ ในการจัดการฟาร์มโคนม และในอนาคตกรมปศุสัตว์จะพัฒนาระบบ TeleVet มาใช้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการดูแลรักษาสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ ระบบ E-Tracking ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบ E-payment ในการรับจ่ายเงินที่โปร่งใส สะดวกและรวดเร็วของผู้มาใช้บริการ

431950944 724569003119363 2287291647731344831 n

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่อง นมโรงเรียน การปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร งานด้านประชาสัมพันธ์งานของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

432000644 724569209786009 9091295697941156307 n
431863041 724569309785999 5248702928132380340 n