อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตน้ำเชื้อภูกลอง (Phuklong Semem Center)สามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสะสม ได้ 1,324 โด๊ส ซึ่งสามารถให้บริการเกษตรกรที่สนใจน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กระบือพันธุ์ดี

431506250 725675096342087 4373885504306122959 n
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
431993593 725674649675465 7741183714963939680 n

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์กฤษณิ์ พิมพ์งาม ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อภูกลอง (Phuklong Semem Center) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศูนย์ผลิตน้ำเชื้อภูกลอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ จากกรมปศุสัตว์ โดยปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวสามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสะสม ได้ 1,324 โด๊ส ซึ่งสามารถให้บริการพี่น้องเกษตรกรที่สนใจน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กระบือพันธุ์ดี

432743445 725674716342125 898907603591568732 n
431992755 725674743008789 3692291724036470284 n
431950721 725674773008786 3036667484226544120 n
431457376 725676356341961 3792763459919534758 n
431450668 725676433008620 2805546715457521870 n
431453986 725676456341951 6312936157345499867 n
432675626 725674953008768 8823720533305331988 n
432776899 725674989675431 8958365146236613496 n
431993180 725675023008761 8738289984729677825 n
432734264 725675049675425 8221851937837033484 n