ไชยา ยันรัฐบาลปราบหมู-เนื้อเถื่อนจริงจัง เข้มงวดตามท่าเรือ-ชายแดน ทำลายทิ้ง2 ล็อตกว่า 6,000 ตันมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท

269912303 1012994942587327 4778828056147321832 n
นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ในการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ถึงปัญหาหมูเถื่อน โดยยืนยันว่า ปัญหาหมูเถื่อน เกิดขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ แต่รัฐบาลชุดนี้ ก็ได้ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทุกชนิด และปราบปรามอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะหมูเถื่อนเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อเถื่อนจากอินเดีย ที่ทำลายเกษตรกรรายย่อย และนำโรคในสัตว์มาสู่ประชาชน รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการปกป้อง และบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าตามท่าเรือ และแนวชายแดน แต่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีจำนวนน้อย ไม่มีอาวุธ จึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

นายไชยา ยังชี้แจงด้วยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายที่เข้ามาตามท่าเรือ โดยเฉพาะเนื้อหมูเถื่อน ที่ได้ทำลายไปแล้ว 2 ครั้ง และเนื่องจากขบวนการเหล่านี้ เป็นขบวนการระดับชาติ จึงต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ดำเนินการ ซึ่งเบ็ดเสร็จสามารถยึดได้กว่า 6,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท