สธ.ลาว ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวัง หลังมีผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ในสองเขตของแขวงจำปาสักตอนใต้ จำนวน 54 ราย

China Xinhua News รายงานข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขของลาวออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวัง หลังจากมีรายงานผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) ในสองเขตของแขวงจำปาสักทางตอนใต้ จำนวน 54 ราย

ประชาชนชาวลาวควรสนับสนุนและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในการแกะรอยแหล่งการติดเชื้อ เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ และกำจัดปศุสัตว์ที่ติดเชื้อ รวมถึงจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ขณะโรงฆ่าสัตว์บางแห่งต้องงดฆ่าวัวควาย

img 8484 1สำนักควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกระทรวงฯ แนะนำเจ้าของปศุสัตว์เฝ้าติดตามสัตว์เพื่อสังเกตอาการของโรคแอนแทรกซ์อย่างใกล้ชิด และประชาชนควรจับตาดูสัตว์เลี้ยงหากปรากฏสัญญาณของการเจ็บป่วยและรายงานกรณีต้องสงสัยต่อสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านทันที

นอกจากนั้นกระทรวงฯ กระตุ้นเตือนหน่วยงานทางการในเขตสุขุมมา ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ เฝ้าติดตามการฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อ และควรดำเนินงานฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วยด้วย

ทั้งนี้ สำนักการเกษตรเขตสุขุมมาออกประกาศให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ห้ามซื้อขายสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกเขต เพื่อป้องกันการระบาดของโรค