กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด 50,000 โดสจากบริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

434670679 731619595747637 7285934571030042798 n
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดภายนอกตัวสุนัขและแมว แบบหยดหลัง จำนวน 50,000 โดส จากบริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

433555627 731619925747604 2370986254520472377 n
434681674 731620085747588 3742493772944410454 n
433697673 731620129080917 1843520810581838659 n