กรมปศุสัตว์ เตือนผู้ประกอบการ ระวังผู้แอบอ้างกรมฯ เพื่อผลประโยชน์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึง กรณีที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่า ได้รับหนังสือที่แอบอ้างชื่อกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ หนังสือรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์” นั้น

messageImage 1712215105295

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ และสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันว่า กรมปศุสัตว์ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำกิจกรรมข้างต้น ตามที่มีหนังสือแอบอ้าง และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำชื่อกรมปศุสัตว์ไปแอบอ้างหาผลประโยชน์หากผู้ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานใดได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อขอจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ขออย่าได้หลงเชื่อ หากกรมปศุสัตว์ตรวจพบว่ามีผู้แอบอ้างนำชื่อกรมปศุสัตว์ไปหาผลประโยชน์ กรมปศุสัตว์จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด