กรมปศุสัตว์ หารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา

434933476 736364948606435 3733711204443992501 n

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุัสตว์ พร้อมด้วยนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สคบ. นายดนัย คำขวัญ ผอ.สพพ. นายภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง ผชช.สทป. ผู้แทนจาก กรป. และผู้แทนจาก กสก. เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมหารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี Dr.Tan Phannara, Director, GDAHP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงแรมเวโล จังหวัดสระแก้ว

434675438 736364951939768 2106531465334182819 n

โดยมีประเด็นหารือ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ระหว่างกัน การจัดการและเคลื่อนย้ายข้ามชายแดน ความร่วมมือทางเทคนิคด้านการปศุสัตว์ การส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังกัมพูชา การส่งออกโคมีชีวิตไปยังกัมพูชา และความร่วมมือด้านอื่นๆ

423714931 736364978606432 7408297196765292025 n
423235875 736365065273090 5507247990904725182 n
433
4257