ปศุสัตว์พัทลุง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการปฏิบัติงานฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อย

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และมีหน่วยงานต่างๆนำคณะเข้าร่วมบูรณาการ การปฏิบัติงานฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อย อันได้แก่ คณะอาจารย์และนิสิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่นอกจากลงช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพแล้ว ได้มอบฟางแห้ง จำนวน 400 กิโลกรัม คณะผู้แทนจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และตัวแทนเกษตรกร การออกปฏิบัติงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 23 เมษายน 2565 แม้จะเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 12 ของการปฏิบัติงาน
1.เก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35 ตัวอย่าง
2.ถ่ายพยาธิ 35 ตัว
3.ฉีดยาบำรุง 35 ตัว
4.มอบแร่ธาตุก้อน 20 ก้อน
5.มอบฟางแห้ง(มอ.) 400 กิโลกรัม
โดยแบ่งทีมออกปฏิบัติงาน 2 ชุด หรือควาย 2 คอก เกษตรเลี้ยงรวมกัน 5 ราย มีควายน้ำที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 300-400 ตัว โดยได้ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูวันนี้ 35 ตัว

250430


โดยนายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง คาดว่าจะเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อยระยะสั้นให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ส่วนระยะกลางและระยะยาว จะนำเสนอต่อท่านผู่ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม แล้วจะรายงานความคืบหน้าต่อท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป

250423


ในการปฏิบัติงานวันนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี