เปิดวาร์ป…”อธิบดีกรมปศุสัตว์” ต่ออายุราชการคนแรกในรอบ 20 ปี

วันนี้คณะรัฐมนตรีต่ออายุราชการ “นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์” อีกหนึ่งวาระ ซึ่งจะทำให้อธิบดีสรวิศ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ถือเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่นำทีมข้าราชการกรมปศุสัตว์ ผ่านแรงเสียดทาน ผ่านโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ ทั้งโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เมื่อปี 2563 พอปี 2564 ผจญกับโรคลัมปีสกินที่ระบาดในโค-กระบือ และต้นปี 2565 นำทีมรับมือการระบาดของโรคแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ว่ากันว่าเป็นอธิบดีที่เก้าอี้แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในกระทรวงเกษตรฯ 

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต เกิดวันพฤหัสที่ 26 เดือนกรกฏาคม 2505 กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์คนที่ 23 และเป็นอธิบดีในรอบ 20 ปี ที่อยู่ครบวาระ 4 ปีและต่ออายุราชการเพิ่มจนเกษียณอายุราชการ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง ลูกหม้อกรมปศุสัตว์ 34 ปี

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ระบุว่า นายสัตวแพทย์ สรวิศ เริ่มเข้ารับทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2531 ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ จากนั้นปฏิบัติหน้าที่เติบโตในต่างจังหวัด ผ่านงานทั้งปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ราชบุรี นครปฐม เข้ากรมเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จนเป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์แทน น.สพ.อภัยสุทธิสังข์

D53AC2C0 BD00 4FB2 B774 6D8541483354

ประวัติรับราชการ

▶️วันที่ 16 สิงหาคม 2531 : นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 : นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 1 ตุลาคม 2536 : นายสัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 28 ธันวาคม 2538 : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์ 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 1 กันยายน 2540 : นายสัตวแพทย์ 7 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 7 มีนาคม 2543 : นายสัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 2 ตุลาคม 2543 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 1 ตุลาคม 2544 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 26 กันยายน 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 1 ตุลาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 11 ธันวาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 16 ตุลาคม 2552 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 11 ธันวาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์

▶️วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

▶️วันที่ 20 มกราคม 2557 – 30 กันยายน 2560 : รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท

▶️วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 6 พฤษภาคม 2561 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

▶️วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

▶️วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ครม.ต่ออายุราชการจนเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

🔹️มหาวชิรมงกุฎ 28 กรกฎาคม 2560

🔹️เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2556

🔹️ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2554

🔹️ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2551

🔹️ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2545

🔹️ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2542

🔹️ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2540

🔹️ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2538

1201029 1

ผลงานดีเด่น

🔸️ปี 2565 รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

🔸️ปี 2564 กรมปศุสัตว์คว้ารางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

🔸️️ปี 2563 ปศุสัตว์ภูมิใจรับ 3 รางวัลเลิศรัฐ จาก ก.พ.ร.

🔸️ปี 2562 กวาด 3 รางวัลเลิศรัฐจาก ก.พ.ร.

🔸️️นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2561

🔸️ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ด้านพัฒนาการให้บริการ ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK

🔸️ได้รับการคัดเลือกเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจำปี 2559 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

🔸️️ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระประจำปี2557-2558 และวาระประจำปี 2559-2560 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งจากสมาชิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศ

🔸️️ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางสามัญของสัตวแพทยสภา วาระ 2559-2560

🔸️ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภท นวัตกรรมให้บริการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2553

🔸️️ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม (รางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด หมวด 6) โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2555

🔸️️ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม