กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายโคจำนวน 1 คู่เพื่อพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายโคจำนวน 1 คู่เพื่อพระราชกุศล

13 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น.นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอประทานพระวโรกาส นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1คู่เป็นเพศผู้ 1ตัว และเพศเมีย 1ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

5138ADFF E651 4254 8D68 454DF33EF542

ในวโรกาสนี้ ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนาน   

332BC49B 3030 42C9 AE5A 339BB12432E5

​​อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือ แก่นายวินัย พึ่งกษมเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป