เปิดข้อมูลกันชัดๆ 203 ล้านเยียวยาโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ จังหวัดไหนได้บ้าง 

เปิดข้อมูลกันชัดๆ 203 ล้านที่ ครม.พึ่งอนุมัติงบกลางให้เยียวยาเกษตรกรจากโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ จังหวัดไหนได้บ้าง

เกษตรกรกรถามมากันเยอะครับว่าเงินเยียวยาลัมปีสกินจังหวัดไหนบ้าง ที่รอการเบิกจ่าย เรื่องเล่าข่าวเกษตรสอบถามข้อมูลไปยังกรมปศุสัตว์ได้คำตอบมาดังนี้นะครับ

จังหวัดไหนที่รอเบิกจ่ายเยียวยาจากโรคลัมปี สกิน

1.ร้อยเอ็ด 6,172 ราย  6,770 ตัว 118,350,250 บาท

2.สุรินทร์ 1,619 ราย  1,721  ตัว 27,609,000 บาท 

3.กาญจนบุรี 777 ราย  1,431 ตัว  28,792,410 บาท

4.ประจวบคีรีขันธ์ 251 ราย  310 ตัว  5,663,000 บาท 

5.สุโขทัย 236 ราย 299 ตัว  5,547,000 บาท

6.ลำปาง 177 ราย  196 ตัว 4,163,000 บาท

7.พิษณุโลก 127 ราย 141 ตัว  2,718,000 บาท

8.ชัยภูมิ 112 ราย 123 ตัว  1,379,400 บาท

9.อ่างทอง 98 ราย 122 ตัว 2,245,500 บาท

10.ราชบุรี 65 ราย 97 ตัว 2,565,000 บาท

11.ลพบุรี 46 ราย  73 ตัว 1,260,000 บาท

12.ชลบุรี 19 ราย  28 ตัว 839,000 บาท

13.สงขลา 24 ราย 25 ตัว 415,000 บาท

14.เชียงราย 17 ราย 22 ตัว 314,660 บาท

15.กาฬสินธุ์ 16 ราย 16 ตัว  295,000 บาท

16.สิงห์บุรี 14 ราย 16 ตัว 206,000 บาท

17.นครปฐม 8 ราย 14 ตัว 389,000

18.ปราจีนบุรี 5 ราย 8 ตัว  210,000 บาท

19.พิจิตร 5 ราย 6 ตัว 143,500 บาท

รวม 9,788 ราย  11,418 ตัว 203,104,720 บาท

เกษตรกรใจเย็นๆนะครับ เวลานี้งบกลางอนุมัติเรียบร้อย เพียงรอขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินครับเท่านั้นครับ

810709CA 59C6 4170 96CB 3F402488023A

ทั้งนี้ นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ย้ำกับเรื่องเล่าข่าวเกษตรว่า “ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมีโค-กระบือ ป่วยตายจากโรคลัมปีสกินแล้ว ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวม 41 จังหวัด (เกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 52,170 ราย วงเงิน 1,212.72 ล้านบาท)

คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด เกษตรกร 9,789 ราย (จำนวนโคและกระบือรวม 11,422 ตัว) เป็นเงินทั้งสิ้น 203.1 ล้านบาท ซึ่ง ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณส่วนนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้นำเสนอเข้าครม.อนุมัติ

E5D782D9 0CC5 407D 8199 45C8C451D1CC

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู โคและกระบือโดยเร็ว หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว