อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล

อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล

7CC49972 F35B 4D79 A41E 759F3803DBDE

ในวโรกาสมหามงคลนี้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต “ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป” เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างสังกัดกรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ รวมถึงเกษตรกร องค์กร และผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ทั่วราชอาณาจักรไทย

D7B46064 18FA 4F6E A7A0 309FC4BAAD72