ปศุสัตว์ร่วมถวายงานกรมสมเด็จพระเทพฯ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จ.พะเยา 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดพะเยา

      นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 27เมษายน 2565 นั้น

54F61328 00C1 4995 A2B9 87B5F3188994
B9955CE6 8858 49EE 81A1 2161EEFDA819

       อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับเสด็จฯทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามกิจกรรม

      โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

1) สนับสนุนตู้ฟักไข่ ขนาด 440 ฟอง จำนวน 1ตู้

2) สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและวัคชีน ในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์ปีกและสัตวอื่นในโครงการทหารพันธุ์ดี

3) สนับสนุนคู่มือการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ เป็ดไข่บางปะกง เป็ดเนื้อบาร์บารี่และไก่เหลืองทองฮ่องไคร้

4) สนับสนุนแผ่นป้ายข้อมูลพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ เป็ดไข่บางปะกง เป็ดเนื้อบาร์บารี่ เป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี และไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.50 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลพันธุ์สัตว์ปีกและลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

5) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการหน่วยทหารและกำลังพลที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติวิธีการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก การสาธิตการผสมอาหารลดต้นทุนเพื่อใช้ในสัตว์ทดลองเลี้ยงการเก็บข้อมูลอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Rate : FCR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average Daily Gain : ADG) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ ของโครงการทหารพันธุ์ดี

6.) ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันโรคโดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือน/ฟาร์ม สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก

FD83ECDB 2141 4088 A0C0 9C7F474C0208

     อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวายไก่เหลืองทองฮ่องไคร้เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

      ลักษณะประจำพันธุ์ : หงอนมีลักษณะเป็นหงอนหินหรือหงอนถั่ว ขนสีเหลืองทอง ผิวหนังมีสีเหลืองปากและแข้งสีเหลืองข้อดีเด่น : เลี้ยงง่าย โตไว เนื้อนุ่มพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ อายุ 20 สัปดาห์ จำนวน 10 คู่ลูกไก่คละเพศ อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 100 ตัว

9A6330D6 DA0E 425B 8ADB 63CE46FA8CC5

      ด้านกรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเลี้ยง การสุขาภิบาลป้องกันโรคการผสมอาหารแบบลดต้นทุน และนอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์เตรียมน้อมเกล้าถวายไก่ชี้ฟ้า 10 คู่ เพื่อไว้สำหรับขยายผลด้านปศุสัตว์ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยทหารและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปยังราษฎรให้ได้รับประทานอาหารปลอดภัยและเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั่วไป 

     นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ยังได้ร่วมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป

1158831D 175A 4924 A9C3 0F06E192AB3A