รำลึก “8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์”สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน  

กรมปศุสัตว์จัดแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานน้ำพุ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

      นายสัตวแพทย์สรวิศ  แถลงว่า งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน”รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโคจำนวน 30 ตัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโคจำนวน 30 ตัวและจังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือจำนวน 20 ตัว 

87869C3D 54D1 4D6F A720 B24B58261FB0

      การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยการมอบโล่รางวัล “คนดีศรีปศุสัตว์ ”  รางวัล ” DLD Award ” รางวัล ” โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ “แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 

9A3D49BD CCB2 4C1D A281 7126762EC18A

     รวมทั้งยังมีนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าประวัติ เกี่ยวกับความเป็นมากรมปศุสัตว์ ผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ในหลากหลายหัวข้อ เช่น ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ทางรอดแก้วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ IFarmer  แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปีสกิน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human food และ Pet food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)  โดยการตรวจประเมินแบบระยะไกล (Remote audit)  ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   

656400E7 50BF 47B0 896D B106F6CEA321

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปีกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรม CSR ผ่านโครงการแบ่งปันความสุข แต่งเติมรอยยิ้ม คืนความดีสู่สังคม โดยนำเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมอบแก่ มูลนิธิ สมาคมและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งกิจกรรมCSR ผ่านโครงการ DLD Smart heart Pet  โดยนำอาหารสัตว์และสิ่งของจำเป็นไปมอบแก่สถานสงเคราะห์สัตว์ จำนวน 9 แห่ง นอกจากนี้ ในงานนี้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ในราคา 80 บาท เช่น เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ 80 บาท  ไข่แผงละ 80 บาท  นมโหลละ 80 บาท ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

“ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ  จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ที่สร้างความเข้มแข็งของภาคปศุสัตว์ไทย ซึ่งในปี 2565 กรมปศุสัตว์มีแนวทางการขับเคลื่อนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ อาทิ  ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  และนอกจากนี้  ยังมีการใช้ระบบการตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้ง การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ  ซึ่งการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

3F622187 E512 465A A12D 6B170895CD6D