เกษตรกรสกลนครเฮ! เงินเยียวยาสัตว์ตายจากโรคลัมปีสกินทยอยออกแล้ว 

รมช.ประภัตร นำทีมกระทรวงเกษตรฯ  เยือนดินแดนผ้าย้อมคราม มอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปีสกิน เกษตรกรจังหวัดสกลนครยิ้มออก เงินเยียวยา ทยอยจ่ายเข้าบัญชีภายในวันที่ 30 เม.ย. 65

นาย ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโรคลัมปี – สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)  พร้อมชี้แจงโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างดินแดน อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ และมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

BBC67B50 5811 4A78 9C6A 73FF26098391

นาย ประภัตร เปิดเผยว่า สำหรับการมอบเงินเยียวยาในครั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้รับวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งสิ้น 57,462,000 รวมทั้งสิ้น 18 อำเภอ เกษตรกร 2,299 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,544 ตัวโดยในวันนี้ ( 28 เม.ย. 65 ) ได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอสว่างดินแดน 2) อำเภอส่องดาว 3) วาริชภูมิ 4) อำเภอพังโคน 5) อำเภอคำตากล้า 6) อำเภอบ้านม่วง 7) อำเภอเจริญศิลป์ รวมเกษตรกร จำนวน 801 ราย จำนวนสัตว์ตาย 877 ตัว เป็นวงเงิน จำนวน18,666,000 บาท 

E4D1CE6D FDC9 4883 ADEA FF34D231A2BC

วันที่ 29 เมษายน 2565 จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรเพิ่มอีก 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอเมืองสกลนคร 2) อำเภอภูพาน 3) อำเภอเต่างอย 4) อำเภอโคกศรีสุพรรณ 5) อำเภอโพนนาแก้ว 6) อำเภอกุสุมาลย์ รวมเกษตรกร จำนวน 759 ราย จำนวนสัตว์ตาย 846 ตัว เป็นวงเงิน จำนวน 19,636,000 บาท 

99B33488 E44E 42EB 8A44 A24339D100A5

ในวันที่ 30 เมษายน 2565 จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มสุดท้ายของจังหวัดสกลนคร อีก 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอพรรณานิคม 2) อำเภอวานรนิวาส 3) อำเภอนิคมน้ำอูน 4) อำเภอกุดบากและ5) อำเภออากาศอำนวย รวมเกษตรกร จำนวน 739 ราย จำนวนสัตว์ตาย 821 ตัว เป็นวงเงิน จำนวน19,160,000 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี – สกิน) แล้วทั้งสิ้น 41 จังหวัด เกษตรกร 46,943 ราย วงเงินกว่า 1,100  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของวงเงินที่ขอความช่วยเหลือทั้งประเทศ 

46AE2269 0E38 4679 A456 212AD7916ACD