กรมปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(ศปภ.ปศ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ และกระทบถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที  จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือเกษตรกร จึงมอบหมายให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นำหญ้าแห้งพระราชทาน ออกแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่

ขณะที่นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ โดยนางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นายประจวบ เสนาธรรมปศุสัตว์อำเภอเชียงคำและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีเกษตรกรรับมอบจำนวน 8 ราย โค 6 ตัวกระบือ 62 ตัว

2901F43E 3245 4DEA BD5C E8DC0500C627

จังหวัดสุโขทัย นายอนุกิจ เครือมังกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่วัดหนองสองเฒ่า ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หญ้าแห้ง จำนวน 5000 กิโลกรัม เกษตรกร จำนวน 36 ราย โค-กระบือ 440 ตัว

AE58B487 27E9 480C B075 D535A83BA30F
DD7EC8BC 263A 4C59 8B64 ED8F7AA0EE28

ด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ  เทศบาลตำบลบุ่งไหม และผู้นำท้องถิ่น มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย  ณ โรงเรียนบ้านกุดละงุม  ต.บุ่งไหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ​จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ  จำนวน​  125 ราย โคเนื้อ 360 ตัว​ และ​ กระบือ 245 ตัว 

F0379751 B76A 47FB 9DD5 DEC34149E1A2
16D5BBDB 02BA 4E86 B478 DE01C0E5B9FF

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านต่างๆเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ได้ตั้งใจบริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว จำนวน 670 แห่งทั่วประเทศ