กรมปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมสถานสงเคราะห์สัตว์”บ้านหมาป้ามณี” จ.ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วม 

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผอกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.บุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายสัตวแพทย์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับนายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายนิยม ดาวศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายอนุ เมฆฉาย ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์บ้านหมาป้ามณี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

8D390A31 A1FF 4710 B82E D8C1B75FB298
8E313495 5710 4661 B227 9967B2E79A3E

โดยช่วยอพยพสุนัขและแมวออกมายังพื้นที่ด้านหน้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งน้ำท่วมไม่ถึง และได้มอบอาหารสุนัข จำนวน 500 กิโลกรัมและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสัตว์ให้ได้รับอาหารและสวัสดิภาพที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ตรวจรักษาโรคต่างๆ และให้บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ในระยะถัดไป

C0C64090 A442 4A58 BC3B 99188AADFB54