ปศุสัตว์คุมเข้มสานนโยบายนายกฯ และรัฐมนตรีเกษตร ตรวจสอบห้องเย็นรอบ 3 กันกักตุนสินค้าได้ต่อเนื่อง

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเครือข่ายปฏิบัติงานเร่งตรวจสอบห้องเย็นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมหน่วยงานเครือข่ายสนองนโยบาย ได้สนธิกำลังไล่ตรวจสอบห้องเย็นรอบใหม่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2565 สรุปผลการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้

1065957


รายงานผลการตรวจสอบห้องเย็นประจำวันที่ 30 เมษายน 2565 พื้นที่ที่เข้าตรวจสอบรอบใหม่รอบที่ 3 จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ตรวจพบซากสุกรจำนวน 550 กิโลกรัม รวมจำนวนตรวจพบซากสุกรที่พบในห้องเย็นรอบใหม่ (รอบที่ 3) รวมสะสมตั้งแต่ 27-30 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 4,698,284.49 กิโลกรัม จากห้องเย็นรอบสามทั้งหมด 48 แห่ง (รอบแรกผลการตรวจสอบซากสุกรสะสมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2565 พบซากสุกรจำนวน 25,378,161.810 กิโลกรัม รอบสองตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2565 พบซากสุกรจำนวน 18,467,365.00 กิโลกรัม)

1065955

สำหรับรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 17/2565) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 30 เมษายน 2565 ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงร่วมสนองนโยบายรัฐบาลโดยรักษาระดับราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ไม่เกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงที่ทุกฝ่ายพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังเริ่มนโยบายเปิดประเทศ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยพื้นที่ภาคเหนือยังคงพึ่งพาชิ้นส่วนสุกร และสุกรขุนจากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งจะมีราคาในพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อย โดยผู้เลี้ยงสุกรยังคงรับแบกภาระต้นทุนการเข้มงวดด้านสุขภาพสัตว์ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงรอความชัดเจนกับแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในเขตต่างๆ ดังนี้ ภาคตะวันตก 98-100 บาทต่อกิโลกรัม ภาคตะวันออก 98-100 บาทต่อกิโลกรัม ภาคอีสาน 98-100 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ 100 บาทต่อกิโลกรัม และภาคใต้ 98 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาลูกสุกรขุนเล็กราคา 16 กิโลกรัม ณ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 : 3,400 บาท บวกลบ 96 บาท

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง