ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครมอบหญ้า-อาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้มีอิทธิพลลมมรสุมเกิดฝนตกหนักมาก สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้สั่งการด่วนให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยแจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงทันที ทั้งด้านเสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ ทีมสัตวแพทย์ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

BF9C6E41 62AF 4A04 A47D 25E7E332FA25

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยและสำรวจความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2565 

เขตมีนบุรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2 ราย โคเนื้อ 100 ตัว (16.8%)  เขตคลองสามวา เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2 ราย โคเนื้อ 100 ตัว (8.6%) เขตดอนเมือง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1 ราย ไก่ 500 ตัว(53.1%) เป็ด 500 ตัว (50%) เขตบางเขน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1 ราย กระบือ 3 ตัว (50%) และเขตประเวศ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 23 ราย สุนัข 21 ตัว แมว 21 ตัว  ไก่ 650 ตัว (5.8%) เป็ด 20 ตัว(8.8%) โค 65 ตัว (17.5%) กระบือ 7 ตัว (100%) และแพะ 122 ตัว (5.9%)

C02B9A68 4E14 4920 8ABE 5EBCC616AD68

ล่าสุดวันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  เขตดอนเมือง  เขตบางเขน เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว 

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความช่วยเหลือมอบเสบียงสัตว์พระราชทานฯโดยได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  หญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 250 ฟ่อน ทั้งนี้ได้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมเบื้องต้น จำนวน 65 ฟ่อน และถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ประกอบด้วย อาหารสุนัข อาหารแมว อาหารสัตว์ปีก และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำนวน 50 ราย

EB3D1AAE AF23 4503 B85F 90E490BA2949

นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ปศุสัตว์พื้นที่ 1 -14 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้รายงานผลสรุปสถานการณ์ประจำวันในไลน์กลุ่มสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ พื้นที่ใดมีสถานการณ์น้ำท่วม  ให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด และพื้นที่ใดที่ต้องการขอสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์เพิ่มเติม นอกเหนือจากโควตาที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ให้ประสานสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทันที พี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวสามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาจากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อ โทร. 02-004-4407 หรือ 061-4174792

5D99A2BD 8739 404D 9728 25DBED2E86CD

สถานการณ์ปัจจุบันน้ำล้นคลอง ยังปริ่มตลิ่ง แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปิดประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำวันนี้อีกสักวัน ถ้าไม่มีฝน แนวโน้มระดับน้ำจะลดลงเรื่อย ๆโดยภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ