กรมปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

วันที่ 13 กันยายน​ 2565 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรโดยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร

88490571 F9AE 4C7D A07C B8FF193EF7FE

    จากการเกิดภาวะฝนชุกทำให้แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านกุดกุง หมู่ 14  ต.เขื่องคำอ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือจำนวน 16 ราย โค-กระบือ 52 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 2,000 ก.ก. (100 ฟ่อน) พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรนำสัตว์ไปเลี้ยงบริเวณจุดอพยพสัตว์ที่น้ำท่วมไม่ถึงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

8A236274 A53E 435E 8D22 970E33C6DD60

    ที่จังหวัดสระแก้ว นายธนเดช อมรชัยสิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ร่วมกับนายสัตวแพทย์ เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม (250 ฟ่อน) และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เกษตรกร จำนวน 37 ราย โคเนื้อ 184 ตัว และกระบือ 164 ตัวในพื้นที่ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

BD0A98AF D026 45B8 A49F A7A7DD2E5AA8
0BE4196D 2136 4F7C 82F2 91CF62F64E0D