เฉลิมชัย สั่ง ปศุสัตว์ลุยตรวจห้องเย็น พบซากหมูนำเข้าไม่ทราบแหล่งที่มา สั่งอายัดตรวจสอบ

“เฉลิมชัย แจ้ง ปศุสัตว์ตรวจสอบห้องเย็นสมุทรสาคร พบซากหมูนำเข้าต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาต อายัดกว่า 50 กล่อง”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ กันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ตนจึงได้ประสานกำชับให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ดำเนินการติดตามและตรวจสอบห้องเย็นอย่างต่อเนื่อง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ต่างๆ และรายงานผลมายังตนอย่างต่อเนื่องนั้น

S 3097557

ล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยตรวจสอบจำนวนซากสัตว์แช่แข็งทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ภายในห้องเย็น รวมถึงเอกสารใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ จากการตรวจสอบ พบมีใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ และจากการตรวจสอบสินค้าซากสัตว์แช่แข็งทั้งหมด พบชิ้นส่วนสุกรน้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 1,050 กิโลกรัม ไม่ทราบแหล่งที่มา โดยเป็นชิ้นส่วนสามชั้น มีตราประทับ DE ที่ผิวหนัง ในบริเวณใกล้เคียงพบกล่องสินค้าสามชั้นนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนกว่า 50 กล่อง ไม่มีเอกสารนำเข้าจากต่างประเทศโดยเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 31 วรรค 1 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดชิ้นส่วนสุกร จำนวน 1,050 กิโลกรัม และกล่องบรรจุภัณฑ์ นำเข้า ยี่ห้อ Food Family (เยอรมัน) จำนวน 50 กล่อง และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเอกสารมาแสดงภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงภายในเวลาที่กำหนด จะร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป

S 3097559

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีประกาศเรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในชนิดสัตว์สุกรและหมูป่า ทำให้การเคลื่อนย้ายซากสุกรทุกครั้ง ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายในพื้นเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างซากสัตว์แช่แข็ง เพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร และสารเร่งเนื้อแดง เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้ายังห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

S 3097556
S 3097553
S 3097549