กรมปศุสัตว์คว้ารางวัล”องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง และคนกล้า”จากวุฒิสภาไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ณ ห้องประชุม 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา(ฝั่งวุฒิสภา) 

    โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่งคนกล้าควบคู่กันไป โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ