CPF มุ่งมั่นเพิ่มการผลิตไข่ไก่ Cage Free ปีละ 30% สนับสนุนผู้บริโภครับกระแสยั่งยืน

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ CPF กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมาจากกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อหลักสวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจไก่ไข่ของซีพีเอฟมีความตั้งใจพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย และปฏิบัติต่อสัตว์ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีมนุษยธรรม ในราคาที่สมเหตุสมผล สนับสนุนความต้องการสินค้าไข่ไก่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนคู่ค้าธุรกิจ

โดย CPF มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบไม่ใช้กรงในโรงเรือน (Cage Free) ในแต่ละปีร้อยละ 30 เทียบจากปีฐาน 2563 ที่มีกำลังผลิตรวม 12 ล้านฟอง ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action

306157475 445221730971785 8228738711974931970 n 1
การเลี้ยงไก่แบบไม่ใช้กรงในโรงเรือน (Cage Free)

“ในปีนี้ CPF โดยฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี สามารถผลิตไข่ไก่ Cage Free ได้ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 20 ล้านฟอง และมีแผนขยายกำลังผลิตเป็น 23 ล้านฟองในปี 2566 นอกจากนี้ กิจการในต่างประเทศของ CPF ได้เข้ามาเรียนรู้และนำแนวทางของไทยไปพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวอีกด้วย” คุณสมคิด กล่าว

สำหรับฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี เป็นฟาร์มไก่ไข่แห่งแรกของไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งประยุกต์มาตรฐานของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ พร้อมกับการคัดเลือกสายพันธุ์แม่ไก่ไข่ที่ดี เลี้ยงด้วยอาหารโปรไบโอติก และมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ช่วยให้แม่ไก่ไข่สุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี สุขภาพดี ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบันฟาร์มวังสมบูรณ์ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อยู่ 12 โรงเรือน ลงเลี้ยงแม่ไก่ไข่ในความหนาแน่นไม่เกิน 9 ตัวต่อตารางเมตร เพื่อให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมได้อย่างอิสระ ในแต่ละโรงเรือนมีการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คอนเกาะ พื้นที่ทรายสำหรับไซร้ขน เป็นต้น

รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพและสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแบบ Smart Farm ปรับกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ลดการปนเปื้อนจากการเข้าไปในโรงเรือนของคนทำงาน

ขณะเดียวกัน CPF ยังตรวจประเมินการดำเนินงานของฟาร์มเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจไข่ไก่ Cage Free มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกฟอง

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free ของ CPF ยังได้รับความไว้ใจจากผู้บริโภคและพันธมิตรคู่ค้าในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ร้านเจ๊ไฝ สตรีทฟู้ดชื่อดังระดับโลก โมโม่พาราไดซ์ ร้านชาบู-สุกี้สไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง รวมทั้งโรงแรมชั้นนำที่มีปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free เพิ่มขึ้นทุกปี