กรมปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้เกษตรกร จ.มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี นครนายก

“จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุุทกภัย น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน โค-กระบือ ขาดแคลนอาหารสัตว์ 

การมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ โดยนายวรกร  อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 8,000 กิโลกรัม (400 ฟ่อน) พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 65 ชุด มอบแก่เกษตรกร จำนวน 65 ราย ช่วยเหลือโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน429 ตัว ณ วัดบ้านหนองห้าง หมู่ 3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

25C43536 5A63 4068 A784 A616F2E5A318

“ปศุสัตว์เขต 3 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร”

นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 และนายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายทรงศักดิ์วงศ์​สุพรรณ​ หัวหน้า​ด่าน​กักกันสัตว์​ยโสธร  นายปรีชา​ ชำกรม ปศุสัตว์​อำเภอ​มหาชนะชัย​ และเจ้าหน้าที่ 

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย บ้านหนองยาง หมู่ 3, 10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือจำนวน 240 ราย โค-กระบือ 410 ตัวเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว 30 ราย โค-กระบือ 92 ตัว 

94931C4C 3213 4E40 AD53 6FA93A23D05C

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนเสบียงสัตว์พระราชทานฯ(หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 4,000 ก.ก.เวชภัณฑ์ และถุงเสบียงสัตว์ 20 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์และตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์

A5E4000B 0F33 4E52 A465 414B26773DCC

มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี       

นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี  เทศบาลเมืองแจระแม  และผู้นำท้องถิ่น มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย  ณ บ้านหาดคูเดื่อ  ต.แจระแม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี​จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ  จำนวน​  87 รายโคเนื้อ 121 ตัว​ และ​ กระบือ 185 ตัว 

5CE76D44 43C3 4B33 A272 BA54FD10C8E7

ศวอ.สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นครนายก

นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้นายธนเดช อมรชัยสิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม (250 ฟ่อน) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เกษตรกร จำนวน 25 ราย โคเนื้อ 150 ตัว และกระบือ 50 ตัวในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

69D305B6 B9C5 4E2A 954E 777A49DD0D59
CD1C1792 F854 49B4 93B9 0D424FD29552