ปศุสัตว์ยังตรวจเข้มสต็อกห้องเย็นป้องปรามการกักตุนซากสุกร

กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเดินหน้าตรวจสต็อกห้องเย็นต่อเนื่องเพื่อป้องปรามการกักตุนเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า


ล่าสุด นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบ ห้องเย็น ว่า วันนี้ 10 เม.ย.65 กรมปศุสัตว์ได้ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และเข้าดำเนินการทั้งหมด 7 แห่ง ตรวจพบซากสุกรจำนวน 75,126.00 กิโลกรัม เมื่อรวมการตรวจสอบในรอบนี้ทั้งหมด มีพื้นที่เข้าดำเนินการทั้งหมด 705 แห่ง (สะสม 25 ก.พ. – 10 เม.ย.2565) จำนวนตรวจพบซากสุกรสะสม จำนวน 19,582,666,33 กิโลกรัม (ตรวจสอบรอบแรก 20 ม.ค.-24 ม.ค. 65 พบซากสุกร 25,378,161.810 กิโลกรัม)

ReportPig10 04 2565

ทั้งนี้การตรวจสอบห้องเย็นเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาและป้องปรามการกักตุนเนื้อสุกร ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร