ประภัตร ลงพื้นที่อุบลฯช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของที่จำเป็น หญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน และบริการตรวจสุขภาพสัตว์ โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์พักพิงและอพยพสัตว์ อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี

โดยมี นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย

โดยนายประภัตร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทางรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้ทำการติดตาม กำกับ ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้กับเกษตรกร

312236308 542623077869272 7237683471703364205 n
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ กระทรวงเกษตรฯมาส่งมอบกำลังใจและมอบปัจจัยการยังชีพ ไข่ต้มของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 300 ชุด พร้อมนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานของกรมปศุสัตว์ จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือในอำเภอเขื่องในอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากชมรมรถบรรทุกฟางวัยรุ่นฟางอัดแห่งประเทศไทย มอบฟาง จำนวน 400 ก้อน และหญ้าสับบด จำนวน 30 ถุง รวมทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวารินชำราบอีกด้วย” รมช.ประภัตร กล่าว

สำหรับสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และอาหารสัตว์ รวมทั้งสิ้น 14 อำเภอใน 65 ตำบล รวม 427 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเดชอุดม อำเภอตระการพืชผล อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย อำเภอเขื่องใน อำเภอตาลสุม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับผลกระทบ 17,609 รายจำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 705,577 ตัว

ประกอบด้วย โค 47,450 ตัว กระบือ 12,224 ตัว สุกร 4,436 ตัว สัตว์ปีก 640,677 ตัว แพะ 738 ตัว แกะ52 ตัว แปลงหญ้า 170 ไร่และจำนวนสัตว์อพยพในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสิ้น 51,253 ตัวประกอบด้วย โค 6,488 ตัว กระบือ 2,514 ตัว สุกร 206 ตัว สัตว์ปีก 39,701 ตัว แพะ 192ตัว สุนัข 349 ตัว แมว 140 ตัว

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่รองรับน้ำของแม่น้ำสายหลัก 2 สายในภาคอีสานตอนบน คือ แม่น้ำชีที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในจังหวัดชัยภูมิและแม่น้ำมูลที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา  แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันที่บริเวณอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯและบริเวณอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ไหลผ่านอำเภอวารินชำราบ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอต่างๆ เข้าสู่เขื่อนปากมูลและไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม  จ.อุบลราชธานี