กรมปศุสัตว์ระดมเสบียงอาหารสัตว์ส่งไปช่วยสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศ

ทุกชีวิต…เราดูแล นี่คือคำมั่นสัญญาของ”พี่ต่อ”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ความช่วยเหลือกำลังเดินทางไปในจุดวิกฤตทุกจุด คนต้องช่วย สัตว์เองก็เช่นกัน”

สถานการณ์ผลกระทบและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 28 กย – 18 ตค 65 (ข้อมูล ณ 18 ตค. 65 เวลา 18.00 น.)

1. ได้รับผลกระทบสะสมรวม 21 จังหวัด 158 อำเภอ 717 ตำบล 2,882 หมู่บ้าน (อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรีชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ด เลย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชัยนาท) 

   – เกษตรกร 73,246 ราย 

   – สัตว์ได้รับผลกระทบ 6,103,665 ตัว (โค 206,582 ตัว กระบือ 44,198 ตัว สุกร 49,518 ตัว แพะ/แกะ21,906 ตัว สัตว์ปีก 5,781,461 ตัว) 

   – แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 2,287.75 ไร่ 

7FCD2BB7 DCF3 4128 ACED 437DCE1292E1

2. ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวม ดังนี้ 

   – อพยพสัตว์ 2,258,675 ตัว  

   – รักษาสัตว์ 1,693 ตัว 

   – แจกจ่ายถุงยังชีพ 2,804 ถุง 

   – แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 1,057,270 กิโลกรัม 

   – แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 30,625 ชุด(แร่ธาตุ วิตามินผง ยาปฏิชีวนะชนิดผง) 

เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ 

EE154F17 40A8 4D3A 9909 113606E7D4B5

หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 3315 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected] หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที

8700CDFA B464 4FC9 B80B 8841C7BE2071
71779EC9 4584 4310 B2ED 57DCDF1CF465
9F0F659E 7A55 45B6 AE76 98D02D1D2C07
2057C387 1863 4C55 8124 F3483DAD8D26
160B3561 0152 4087 A3D3 F7195A1EFD19
C20D4611 2185 430F A253 BAF3FCA07C9C
9FEA2765 BCFF 4F57 8267 96DDAF08ABC7