สุนัขดมกลิ่นสอยหมูยอเวียดนาม! จากผู้โดยสารแอบลักลอบนำเข้ามากับสัมภาระ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ทั้งขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากการตรวจสอบเที่ยวบินในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 พบการกระทำผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ของกลางเป็นหมูยอ 9 กิโลกรัม จากเที่ยวบินต้นทาง ฮานอย ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และรออนุมัติทำลายในขั้นตอนต่อไป

00940291 38BE 410A A200 672398A1C149
E19A850F AC67 4612 88FA 63080CC290A6