กรมปศุสัตว์ระดมสรรพกำลังออกช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

1 เดือน ของสถานการณ์อุทกภัย พบว่าหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบทั้งคนและสัตว์ ทำให้กรมปศุสัตว์ต้องระดมสรรพกำลังออกช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ผลกระทบและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 28 กย – 28 ตค 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตค. 65 เวลา 17.00 น.

0EB6CF41 18B4 4BE4 9C67 BE2B04BEB007

1. ได้รับผลกระทบสะสมรวม 29 จังหวัด 193 อำเภอ 858 ตำบล 3,453 หมู่บ้าน (อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรีชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ด เลย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานีหนองคาย ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี นนทบุรี และสุพรรณบุรี) 

   – เกษตรกร 86,579 ราย 

   – สัตว์ได้รับผลกระทบ 7,809,999 ตัว (โค 226,487 ตัว กระบือ 54,890 ตัว สุกร 54,440 ตัว แพะ/แกะ27,798 ตัว สัตว์ปีก 7,446,384 ตัว) 

   – แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 3,097.75 ไร่ 

B61DCE99 331E 4BB0 B88F D2E777107C37

2. ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวม ดังนี้ 

   – อพยพสัตว์ 2,331,510 ตัว  

   – รักษาสัตว์ 5,746 ตัว 

   – แจกจ่ายถุงยังชีพ 4,074 ถุง 

   – แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 1,472,340 กิโลกรัม 

   – แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 40, 527 ชุด(แร่ธาตุ วิตามินผง ยาปฏิชีวนะชนิดผง) 

8D2522EA A1E0 4F7D BEE4 E632DDA38BCC
41C36C19 7ED2 4C7F 8950 8469F62F2435