“อธิบดีปศุสัตว์”ให้กำลังใจผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกสหกรณ์ฯภาคตะวันออกและอิสานใต้ เน้นย้ำเกษตรกรตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน

วันนี้ ( 9 พ.ย.65 ) ที่ สหกรณ์โคนมอำเภอสอยดาว ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ฟาร์มโคนมสอยดาวจำกัด และเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด

พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานโคนมแก่เกษตรกรจำนวน 6 ราย มอบอุปกรณ์ตัดหญ้าแก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์โคนมอำเภอสอยดาว จำกัด และเยี่ยมชมผลผลิตความสำเร็จของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมักมูลโคนม วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

FBE0F8DB FBA3 4622 9DF3 2CA91EA6D302

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกษตรกรเป็นครอบครัวเดียวกัน แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและตรงประเด็นตามความต้องการของเกษตรกรสร้างเสถียรภาพแก่ครอบครัวเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ในส่วนของสหกรณ์โคนม ทางกรมปศุสัตว์ได้มีช่องทางในการกระจายสินค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้า แปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผ่านมิสเตอร์ไลน์สินค้าปศุสัตว์

4859B367 BAB7 4BD3 BEAB 3EEF35F0024E

96B3F58F B59D 46A2 8767 AC5EA316B2BE
7B54D2CA F30E 4AEB A722 642DDB857E22