ครอบครัวปศุสัตว์สุดภูมิใจ”ไก่เบตงยะลาชายแดนใต้”ได้รับคัดเลือกให้รังสรรค์เป็นเมนูต้อนรับผู้นำAPEC 2022

นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เยี่ยม เปิดเผยว่า ครอบครัวปศุสัตว์ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การประชุม APEC 2022 ครั้งนี้ ได้คัดเลือก ไก่เบตง ให้เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปรังสรรค์เป็นเมนู”ไก่เบตงย่างกอและ” ที่ใช้ไก่เบตงผสมผสานกับน้ำแกงกอและ ซึ่งเป็นอาหารมลายูท้องถิ่นที่รู้จักกันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และไก่เบตงเป็นหนึ่งในเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยที่นำเสนอของอร่อย ของดี 4 ภาค ของประเทศไทย ภายใต้ concept “Sustainable Thai Gastronomy” โดยจะเสิร์ฟในงานเลี้ยงคณะผู้นำที่เข้าร่วมประชุมAPEC 2022 ในวันที่ 17 พ.ย. 2565 สร้างความภูมิใจให้ชาวเบตงเป็นอย่างมาก เพิ่มโอกาสให้ไก่เบตงมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก 

C6E16671 546B 4C1F 968C 0E104BE4F267

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดห่วงโซการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตงให้กับเกษตรกร ซึ่งไก่เบตงมีลักษณะเด่นแตกต่างจากไก่สายพันธุ์อื่น ตรงที่มีเนื้อนุ่ม หนังกรอบ หนังมีสีเหลืองอ่อน ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นเมนูไก่สับเบตง ราดด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสสูตรพิเศษ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอม กินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว

ในส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานั้น นอกจากส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงไก่เบตงแล้ว กรมปศุสัตว์ยังสร้างมูลค่าเพิ่มไก่เบตงโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภค ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP โดยได้พัฒนาไก่เบตงเป็นผลิตภัณฑ์ไก่เบตงตุ๋นต้าลิหวังพร้อมบริโภค ที่เป็นของฝากนักท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา 

51D14F60 C67E 4A79 9F0C 03F2722F49B3

อีกทั้งยังต่อยอดด้วยการผลักดันไก่เบตง ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ของจังหวัดยะลา ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการจำหน่ายไก่เบตง จนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันร่างคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า ไก่เบตงยะลา ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว 

68441015 5BF0 4CA4 B750 C5E7444245AE

นอกจากนั้นกรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนเครื่องมือในการผลิตและการแปรรูปไก่เบตงให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดในรูปแบบไก่เบตงสดแช่แข็ง (Ready to cook) พร้อมนำไปรังสรรค์ได้หลากหลายเมนู เป็นการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้คนได้รู้จักไก่เบตงมากขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้จำหน่ายไก่เบตง และส่งผลดีในวงกว้างต่อชาวเบตง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต

BC2401A2 BC9A 4D50 964F D6DCE9B16552
5409ECCB 5007 4714 A13C 53EADCA80237