สารวัตรปศุสัตว์ชลบุรีเข้ม! ตรวจยึดไส้กรอกและเนื้อหมูปะปนสัมภาระผู้โดยสาร ป้องกันเชื้อโรค ASF ปนเปื้อนเข้าไทย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ปฏิบัติการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever (ASF) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ทำการตรวจสอบเที่ยวบินจำนวน 4 เที่ยวบิน จากประเทศต้นทางรัสเซีย

76EAC6E4 DF4D 464A BDF2 471EE20B9ECF
5F324E55 0121 4BB1 BA73 E8EBF9D62BCF

พบสินค้าปศุสัตว์ปะปนมากับสัมภาระผู้โดยสาร คือ

-ไส้กรอก 2.5 กก.

-เนื่อไก่ปรุงสุก 0.6 กก.

-เนื้อหมูแช่แข็ง 2 กก.

-หมูปรุงรส 1 กก.

-ซาลามี่ 1.4 กก.

-เนื้อหมูรมควัน 1.8 กก.

ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ รอขออนุมัติเพื่อนำทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

8723EA97 3DA7 4F23 8F9D C080335FE4E4

การนำสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของโรค ASF แม้เพียงจำนวนเล็กน้อยอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever) หากโรคเข้าสู่ประเทศไทย จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ หลังจากต้องเผชิญกับ ASF มาอย่างหนักหน่วง 

409B0E41 91BE 4C24 8F71 62C241B2CEC2

กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคASF เพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคระบาดจากต่างประเทศ เข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรได้อีกในระหว่างการฟื้นฟูนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกลับมามีอาชีพที่มั่นคงได้อีกครั้ง