กรมปศุสัตว์ดีเดย์ 1 ธ.ค.เปิดแผนเผด็จศึก”โรคพิษสุนัขบ้า” ติวเข้มความรู้ 134 “อาสาปศุสัตว์”ฉีดวัคซีน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอันตรายติดต่อได้ในคนและสัตว์ โดยสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่น สุนัข แมว โค กระบือ หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว เป็นต้น ในประเทศไทย สัตว์ที่พบว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด คือ สุนัข ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ 

โดยมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญ คือ การฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จึงจะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ จึงสั่งการให้กรมปศุสัตว์ ร่วมทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

6692CA76 57EC 4B29 8833 E91FBE4AF6B3 scaled
E58F26D5 2343 4FB2 9A37 FD9CCE92C1CB scaled

“โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน และเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ถือเป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของชุมชนที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความอย่างยั่งยืน  โดยเมื่ออาสาปศุสัตว์ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ประกอบกับปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งเสริมให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ”

AC4E83AC 37A7 47FD 951B CD36503CEA5B

ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีที่มาจากที่ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิต ภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ 

A4221B32 04A1 44CC 8487 28322F222E94 scaled

อีกทั้งยังทรงมีพระกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ความว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ”  พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จึงถือเป็นหัวใจหลักของชุมชนที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 134 คน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการฝึกอบรมทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,600 คน ซึ่งเป็นการสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อดำเนินการสร้างอาสาปศุสัตว์ขึ้นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ที่มีอยู่เดิม ให้มีจำนวนครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

B5A707D1 C538 474E B048 F6B5B1D93456

โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 – 3 คนต่อตำบล ซึ่งอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ และหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

CDF7B7AF 60F7 477E 92C2 ADD6E0847C7A scaled

“จากโครงการนี้ ช่วยทำให้เกิดการบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย และประชาชนได้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ”อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

A959272D E64C 4776 AB35 107661D9B02C scaled
BA40393E 3C49 4375 835C DCCEB59C869E scaled