เฉลิมชัย ห่วงควายน้ำและเกษตรกร เร่งปศุสัตว์ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงควายน้ำและเกษตรกรที่เดือดร้อน โดยเร่งให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

วันที่ 13 เมษายน 2565. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัตน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศัตว์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทะเลน้อย ร่วมกับนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 8,000 ก.ก. ยาบำรุงยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับตัวแทนเกษตรกร โดยมี นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง, นายนาคิน แก้วบุญส่ง ผู้แทนหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย, ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ร่วมดำเนินการ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1649833777654


ทั้งนี้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาในเลือดกระบือทะเลน้อยที่ประสบปัญหาสุขภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ยืนยันได้ว่ากระบือมีภาวะโลหิตจางที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สอดคล้องกับประวัติการขาดอาหาร สรุป ปัญหาสุขภาพของกระบือทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ตามที่มีรายงานข่าวในขณะนี้ไม่ได้เกิดจากโรคติดเชื้อ/โรคระบาด

18028


การแก้ไขปัญหามี 3 ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ระยะสั้น ที่เร่งด่วน คือ การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์ และฟื้นฟูสุขภาพแก่ควายดังกล่าว จะบูรณาการทีมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

1649833777429


ระยะกลาง ส่งเสริมให้เกษตรผู้เลี้ยงควายรวมกลุ่ม จัดองค์กรเพื่อประสานงานการพัฒนาการเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ด้วยผสมเทียม และสนับสนุนพ่อพันธุ์คุมฝูง ลดปัญหาเรื่องการผสมเลือดชิด สร้างอาสาปศุสัตว์ประจำกลุ่ม สร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารและเตือนภัย

18037

ระยะยาว จัดทำคอกพักสัตว์จุดอพยพ ในยามน้ำในทะเลน้อยมีระดับสูง สำหรับบริหารจัดการดูแลควายของแต่ละกลุ่ม
หากเกษตรกรผุ้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315 และ 3326 หรือ [email protected] “เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง” หรือ แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

1649721657528 1