สารวัตรบีเกิ้ลจมูกไว! ตรวจยึดลูกชิ้นหมูซุกซ่อนสัมภาระ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (ชุดที่ 2) (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

039EDAE1 F90D 4EFA 9662 138CE2BD2B9E

ตรวจสอบเที่ยวบินต้นทางจากประเทศจีน ตรวจพบลูกชิ้นหมู จำนวน 12 แพค น้ำหนัก 8 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,600 บาท สำหรับการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงได้ดำเนินการยึดอายัดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรออนุมัติทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

164FD3A3 E8C3 4AB3 87F8 8952B21CD181
30652866 5AEB 49EA A96D 797498011192

การลักลอบนำเข้าสัตว์ หรือชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 การนำเข้าสัตว์ ชิ้นส่วน หรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาต ต้องมีการตรวจโรคจากประเทศต้นทาง และประเทศต้นทางต้องไม่มีโรคระบาด หากมีการลักลอบนำเข้าสัตว์ ชิ้นส่วน หรือซากสัตว์ จะไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบโรคระบาดว่าปะปนมาด้วยหรือไม่ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งไทยได้ดำเนินมาตรการจนสถานการณ์ของโรคเบาบางลง

8AFA4B19 77C6 433F B012 FC42AB3E0136

กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด เพื่อรักษามาตรฐานเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ตรวจพบการลักลอบนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเอเชีย และมักจะลักลอบนำเข้าจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ลูกชิ้น แหนม ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียงฯลฯ เข้ามาในประเทศไทย เพื่อบริโภคและค้าขาย สิ่งเหล่านี้อาจปนเปื้อนเชื้อโรค และเป็นพาหะนำเชื้อโรคระบาดสัตว์หรือโรคอุบัติใหม่ เข้าสู่ประเทศไทยได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง