อธิบดีกรมปศุสัตว์สานสัมพันธ์เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพสัตว์และการค้าด้านปศุสัตว์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมคารวะนายหาน จื้อเฉียง (H.E.Mr.Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

38E72880 D4AB 481A 91EC 4D03AAE89C55

อธิบดีกรมปศุสัตว์และท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์ และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ของโครงการหลวงในมูลนิธิชัยพัฒนา ความร่วมมือการค้าด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง  เป็นต้น 

D0F93F52 F326 4C28 8BFD 96181C4BDB4E

ท่านเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพสัตว์และด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีจะประสานงานเป็นกรณีพิเศษ ในการอำนวยความสะดวกให้อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการค้า

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันกับท่านเอกอัครราชทูตฯว่า กรมปศุสัตว์พร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคปศุสัตว์ ทั้งผ่านทางโครงการต่างๆ หรือการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จะดำเนินการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในพิธีสารระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยที่ลงนามร่วมกัน และจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดไป

6A05B724 ECB8 481D 94A8 FF8F6516BF47