นายกฯ ปลื้ม WOAH ประกาศให้ประเทศไทยปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี WOAH ประกาศให้ ประเทศไทยปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หลังหน่วยงานไทยเฝ้าระวังการระบาดอย่างแข็งขัน จริงจัง มาตั้งแต่ปี 2563 

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal health: WOAH) ชื่นชมการทำงานของไทย และคืนสถานะให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse sickness: AHS) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หลังหน่วยงานไทยเฝ้าระวังการระบาดอย่างแข็งขัน จริงจัง มาตั้งแต่ปี 2563 

IMG 66934 20230403150310000000 scaled
นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยได้ยื่นเรื่องขอคืนสถานภาพปลอดโรค AHS อย่างเป็นทางการต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก(World Organisation for Animal health: WOAH)  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยหลังจากการพิจารณาแล้ว ทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก ได้คืนสถานะให้ประเทศไทย เป็นประเทศปลอดโรคAHS (AHS-free country) เนื่องจากประเทศไทย สามารถดำเนินการตามข้อกำหนด 12.1.5 ของ Terrestrial Animal Health Code ในการขอคืนสถานภาพปลอดโรค AHS เช่น สถานะการได้รับวัคซีน การไม่เกิดโรคระบาดในพื้นที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 2 ปี ซึ่งไทยสามารถบรรลุข้อตกลงได้ทุกประการ ทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกจึงแจ้งไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงการคืนสถานะปลอดโรค AHS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และได้ชื่นชมประเทศไทย ถึงความครอบคลุมของเอกสาร และมาตรการของประเทศไทยในการจำกัดการระบาดของโรค AHS  

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ WOAH ชื่นชมการทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง ตั้งใจของรัฐบาลไทย และยินดีที่ WOAH คืนสถานะปลอดโรค AHS ให้ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของไทยในการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้รับการคืนสถานะปลอดโรค AHS จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกสัตว์จำพวก Equids ได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ” นายอนุชาฯ กล่าว