“ปศุสัตว์” ลุยตรวจห้องเย็น 5 แห่ง พบซุกเนื้อควายเถื่อนเกือบ 100 ตัน

กรมปศุสัตว์บุกตรวจห้องเย็น 5 แห่งในจังหวัดปทุมธานี หลังสารวัตรปศุสัตว์สืบทราบมีการลักลอบนำเข้าเนื้อและเครื่องในกระบือจากประเทศอินเดียโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนำเข้าผ่านชายแดนภาคใต้ พบซุกซ่อนไว้รวมเกือบ 100 ตัน จึงอายัดไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารการขออนุญาตนำเข้าและเคลื่อนย้ายมาแสดงได้ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

IMG 2653

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันได้นำกำลังชุดเฉพาะกิจผสมประกอบด้วย ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี และด่านกักกันสัตว์สระบุรีบุกเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์(ห้องเย็น) 5 แห่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามที่สืบทราบว่า มีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศมาซุกซ่อนไว้และทยอยนำออกจำหน่าย

IMG 2656

จากการตรวจสอบพบเนื้อและเครื่องในกระบือแช่แข็งที่คาดว่า ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น50 รายการ น้ำหนัก 95,265 กิโลกรัม และมีมูลค่าประมาณ 12,860,775 บาท ดังนี้

– ห้องเย็นแห่งที่ 1 พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ (เนื้อกระบือแช่แข็ง) 17 รายการ น้ำหนัก39,273 กก.

– ห้องเย็นแห่งที่ 2 พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ (เนื้อกระบือแช่แข็ง) 9 รายการ น้ำหนัก22,360 กก.

– ห้องเย็นแห่งที่ 3 พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ (เนื้อกระบือแช่แข็ง) 7 รายการ น้ำหนัก7,112 กก.

– ห้องเย็นแห่งที่ 4 พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ (เนื้อกระบือแช่แข็ง) 10 รายการ น้ำหนัก25,980 กก.

– ห้องเย็นแห่งที่ 5 พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ (เนื้อกระบือแช่แข็ง) 7 รายการ น้ำหนัก540 กก.

IMG 2659

เจ้าหน้าที่ได้อายัดเนื้อและเครื่องในกระบือแช่แข็งที่ตรวจพบทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและเอกสารการเคลื่อนย้าย จากนั้นลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบที่ สภ. คลองหลวงโดยให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงภายใน 15 วันทำการ หากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปตามข้อสั่งการของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนโยบายปกป้องส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยอาหาร ปลอดจากโรคและสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์ได้

IMG 2657

ด้านนายสัตวแพทย์ ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวน พบว่า ผู้ประกอบการห้องเย็นกลุ่มนี้ รับเนื้อและเครื่องในกระบือซึ่งมีต้นทางจากประเทศอินเดียโดยลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางชายแดนใต้ได้แก่ สะเดา สตูล และระนอง มีพฤติกรรมหลบหลีกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้รถกระบะทยอยขนเข้ามาและส่งมารวบรวมในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งจำหน่ายต่อไป 

ส่วนห้องเย็นที่เข้าตรวจสอบ มีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นและบางรายสร้างห้องเย็นอยู่ในบ้าน

สำหรับการลักลอบนำเข้าซากสัตว์เป็นความผิดตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร และมีความผิดตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากผู้ประกอบการห้องเย็นทั้ง 5 รายนี้ หากไม่สามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง