อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบประกาศนียบัตร’ย่าเหลสดุดี’ กับสุนัขกู้ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานและมอบรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” แด่ Sierra (เซียร่า) และ Sahara (ซาฮาร่า) สุนัขกู้ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกี

นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและชื่นชมกับสุนัขกู้ภัยสมาชิก ทีมUSAR Thailand (Urban Search and Rescue Thailand) ซึ่งเป็นสุนัขกู้ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด ศูนย์กลางใกล้เมืองกาซีอันเท็พ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกี สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

IMG 2855

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “Thailand for Turkiye” โดยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง พร้อมด้วย สุนัขค้นหา K-9 จำนวน 2 ตัว คือ เซียร่า อายุ 7 ปี และซาฮาร่า อายุ 6 ปี เป็นสุนัขสายพันธุ์โกลเด้น รีทริฟเวอร์ เป็นเพศเมียทั้งคู่ ซึ่งทั้งคู่ได้ผ่านการฝึกค้นหาผู้ประสบภัยตามหลักสูตรขององค์การสุนัขกู้ภัยโลกมาแล้ว

IMG 2854

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน การค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ความหวังจะริบหรี่ลงเรื่อย ๆ สุนัขกู้ภัย ถือเป็นหนึ่งใน “โอกาสสุดท้าย” ที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเพราะสุนัขมีความคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่ประสบภัยที่เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าถึงยากลำบาก สุนัขสามารถสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว และยังใช้ประสาทดมกลิ่นค้นหามนุษย์ใต้ซากอาคารได้เป็นอย่างดี เมื่อสุนัขกู้ภัยตรวจจับกลิ่นมนุษย์ จะส่งสัญญาณด้วยการเห่า และวางอุ้งเท้าบนจุดที่ได้กลิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นจุดใด ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นจำนวนมาก

IMG 2848

รศ./น.สพ.ปานเทพ รัตนากร อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน องค์กร บุคคลหรือสัตว์ ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ในด้านการจัดสวัสดิภาพและการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ หรือสร้างคุณค่าด้านอื่นๆอันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและโลกใบนี้ จึงเห็นควรให้มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” ขึ้น


ในโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจากน.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเข้าร่วมการพิจารณาและเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” นี้ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” คุณสมบัติหลัก เป็นหน่วยงาน องค์กร บุคคลหรือสัตว์ ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและโลก เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์ ในด้านการจัดสวัสดิภาพและการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ หรือสร้างคุณค่าด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับคัดเลือกรางวัลเกียรติยศนี้มาก่อน

โดยปีนี้ได้คัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” คือสุนัขกู้ภัยสมาชิก ทีม USAR Thailand (Urban Search and Rescue Thailand) ซึ่งเป็นสุนัขกู้ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกี คือ Sierra (เซียร่า) และ Sahara (ซาฮาร่า) 

สำหรับผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณความดี ประกอบด้วย ผู้ควบคุมดูแลสุนัขทั้ง 2 คือ MR. Andrew Redmond ผู้ควบคุมสุนัข Sierra และMS. Susan Redmond ผู้ควบคุมสุนัข Sahara และองค์กรผู้สนับสนุนภารกิจคือมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คุณสุทธิเกียรติ โสภณิก ประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและหัวหน้าทีมค้นหา

IMG 2852

ด้าน ดร.พลเดช วรฉัตร นายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ และองค์กรอื่นๆที่ร่วมสนับสนุน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่กรุณามอบหมายให้คุณชัยศิลป์ คนคล่อง ร่วมมาเป็นพิธีกรในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล รวมถึง น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์ นายกสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายก TSPCAT ศ.ดร.สพ.ญ อัจฉริยา ไศละสูต คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ TSPCA ดร.กิตติคุณ สารคล่อง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ คุณสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทย์บริการ น.สพ.นันทศักดิ์ มุกสิกศิลป์ ที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่าน

“ขอให้คุณงามความดี ในการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วโลก ด้วยเกียรติประวัติอันดีงาม จึงขอประกาศสดุดี ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเกียรติยศ “ย่าเหล สดุดี” และประกาศนียบัตร ให้ปรากฏนามผู้ได้รับรางวัล ส่งผลในแบบอย่างของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีเมตตาธรรม ให้โลกใบนี้ สังคมประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป”

IMG 2850