นายกฯ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลไม่ให้กระทบต่อประชาชน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาหารสัตว์ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต้นทุนราคาอาหารสัตว์ ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม

IMG 68173 20230513083021000000
อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้สำรวจและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าราคาหมูเนื้อแดงลดลง โดยมีราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 140-145 บาทต่อกิโลกรัม และจากปัญหาสถานการณ์ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้น กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมยืนยันกับผู้เลี้ยงสุกรว่าราคาอาหารสัตว์จะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นราคา ซึ่งกรมการค้าภายในขอความร่วมมือกับผู้ผลิต เพราะสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารสัตว์ราคาทรงตัว และภาพรวมราคาวัตถุดิบบางรายการปรับตัวลง เช่น ถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง รวมถึงประสานงานกับห้างค้าส่งค้าปลีกให้ลดราคาสินค้ากลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพรายการอื่น ๆ แทนสินค้าหมูเนื้อแดง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนร่วมด้วย 

สำหรับสถานการณ์ราคาผัก กรมการค้าภายในดำเนินการร่วมกับตลาดกลางพบว่า ผลผลิตบางรายการลดลงจากสภาพอากาศร้อนและแล้ง และผลผลิตผักออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องมาจากพื้นที่เพาะปลูกบางแห่งเจอปัญหาพายุฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ผักจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566 เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งจะทำให้ราคาน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่วนทางด้านราคาปุ๋ยเคมี ทั้งไนโตรเจน ยูเรีย 46-0-0 แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0 และ โพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 ล้วนมีราคาลดลง ส่วนยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมการค้าภายในได้ประสานงานกับผู้ประกอบการให้ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง

“นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการตรึงราคา และปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนบางรายการที่เริ่มปรับตัวลดลง เพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนของผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากนี้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะยังคงติดตามสถานการณ์ ประเมินราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” นายอนุชาฯ กล่าว