เพื่อไทย เดินหน้านโยบายโคเงินล้าน ยกรายได้เกษตรไทย 3 เท่า

.

เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความว่า พรรคเพื่อไทย นำโดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นางสาวนวลละออง ศรีจุมพล และคณะทำงานนโยบายเกษตรพรรคเพื่อไทย ร่วมหารือเชิงลึกระดับปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการโคไทย

.

โดยหัวข้อการหารือเพื่อยืนยันประเด็นปัญหาและรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการ สนับสนุนพรรคเพื่อไทยผลักดันและเดินหน้านโยบายโคเงินล้าน สร้างรายได้ใหม่ และโอกาสใหม่ให้กับวงการเกษตรไทย

.

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
เดินหน้านโยบายโคเงินล้าน

เราเห็นตรงกับพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งว่า เกษตรไทยมีศักยภาพด้านนี้สูง เพราะทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ติดตรงที่เพียงผู้มีอำนาจส่งเสริมและเจรจาหาตลาด ซึ่งตลาดเป็นหัวใจของการปลดล็อก เปรียบเสมือนการเปิดก๊อกให้การผลิตโคตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำพัฒนาและยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว

.

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 1
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ ที่ประชุมร่วมระดมสมอง และเห็นตรงกันว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ผลผลิตในประเทศทดแทน ซึ่งขณะนี้การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชโปรตีนสูงสำหรับการเป็นอาหารสัตว์มีอยู่ไม่น้อย เราเชื่อว่าการทำงานหนักเพิ่มเติมของเราจะเติมเต็มส่วนนี้ได้ ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาภาระต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารแล้ว การใช้อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อ ยกระดับการผลิตโคคุณภาพสูง เป็นเอกลักษณ์ และยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศส่วนอื่นเพิ่มขึ้นทั้งระบบต่อไป

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 2
เดินหน้านโยบายโคเงินล้าน