ปศุสัตว์ขับเคลื่อนโครงการ “1 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ต่อ 1 อำเภอ” 

ปศุสัตว์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีเกษตร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย รุกเดินหน้า “โครงการ 1 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ต่อ 1 อำเภอ”

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามนโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 

CB2D7515 B8D1 40A3 A27C 838ACBAB717D

กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้พัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK ตั้งแต่ปี 2558 บูรณาการร่วมกับเกษตรกร ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยอาหาร โครงการ “ปศุสัตว์ OK” ไปทุกอำเภอทั่วประเทศ ให้การรับรองในขอบข่ายสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย มีแหล่งที่มาชัดเจนกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นั้น

DC3D1449 78E4 41DE 980B C8B42B1FCC6E

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อช่วยขับเคลื่อนและขยายผล “โครงการ 1 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ต่อ 1 อำเภอ” ภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าปศุสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) มีสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK รวมทั้งหมดจำนวน7,973 แห่ง ประกอบด้วยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ทั้งหมด จำนวน 4,896 แห่ง และสถานที่จำหน่ายไข่สดโครงการปศุสัตว์ OK ทั้งหมด จำนวน 3,077 แห่ง 

BF558D24 8B1C 4FAB BB73 91D614D4DA35

โดยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นั้นจำนวนอำเภอที่มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK มีจำนวน818 อำเภอ (จากทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 935 อำเภอ) และสำหรับสถานที่จำหน่ายไข่สด จำนวนอำเภอที่มีสถานที่จำหน่ายไข่สดโครงการปศุสัตว์ OK มีจำนวน 624 อำเภอ (จากทั้งหมด 77 จังหวัดจำนวน 935 อำเภอ) 

ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้โดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคำว่า ร้านปศุสัตว์ OK เพิ่มความสะดวกการค้นหาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

1711B5F1 6AC5 435C B657 ED4400C8022A

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการให้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศ ได้สั่งการไปยังสำนักงานปศุสัตว์เขตให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการกลุ่มโมเดิร์นเทรด เพื่อขออนุญาตให้กรมปศุสัตว์เผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) 

B9563CD5 6B2D 41CB A679 4A37A436C616

สำหรับขั้นตอนการระบุพิกัดสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK ลงบนแอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เข้าแอปพิเคชันแผนที่ 

2) เมื่ออยู่ตำแหน่งร้านค้า เข้าสู่เมนูส่วนร่วมและเลือกที่หัวข้อเพิ่มสถานที่ 

3) กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความให้ครบถ้วน ระบุชื่อ ร้านปศุสัตว์ OK แล้วตามด้วยชื่อร้าน และที่อยู่จากนั้นทำการบันทึก 

4) ทำการกดจุดยืนยันพิกัดร้านค้าและบันทึก 

5) กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขติดต่อ เวลาทำการเปิด-ปิด และรูปภาพประกอบหน้าร้านเป็นต้น และทำการส่งข้อมูลโดยกดปุ่มลูกศรที่มุมขวาบนของสมาร์ทโฟน 

5990A7C2 A14D 419E 838D 9E71C50B1DAC scaled

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง