“ฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อย”

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยหน่วย HHU ติดตามและฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อย

117343


นายพรประเสริฐ เกื้อคราม เลขที่ 300 หมู่ที่ 13 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีควายประมาณ 200 ตัว เจ้าของได้แยกควายที่อ่อนแอออกมาแยกเลี้ยง จำนวน 11 ตัว จึงได้ให้ยาบำรุงชนิดกิน ไว้ให้แก่เจ้าของควายเพื่อเสริมสารอาหารให้ควายต่อเนื่อง

117342

นายประสิทธิ์ บุญจันทร์ เลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลูกควายอายุ 6 เดือน และ 10 เดือน สามารถกินหญ้า ได้ดี ลุกขึ้นยืน ทรงตัวได้ จึงให้ยาบำรุงชนิดกินไว้ให้เจ้าของผสมน้ำ เพื่อเสริมสารอาหารให้แก่ลูกควาย

117346


โดยรวมควายมีการเข้าถึงแหล่งอาหารได้มากขึ้น และเจ้าของได้แยกควายอ่อนแอมาดูแลใกล้ชิด ทำให้สุขภาพควายดีขึ้น แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าดูแลควายที่ปล่อยเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถแยกและดูแลควายที่อ่อนแอได้อย่างทันท่วงที