กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566

S 3817668
กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายมนัส เทพรักษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566 เพื่อรับรู้และแสดงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี้นี้อีกด้วย

S 3817670
กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566

โดยงานวันต่อต้านคอรัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” เพื่อนำเสนอเครื่องมือที่จะสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

S 3817671
กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566

S 3817673
กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566