ปศุสัตว์เร่งพ่นยาควบคุมการระบาด”โรคลัมปี สกิน”ในฟาร์มและคอกโค-กระบือ จ.ชัยภูมิ

ปศุสัตว์เร่งพ่นยาสกัดการระบาดของเชื้อโรคลัมปีสกินในฟาร์มโค-กระบือ จุดที่พบโรค และรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รณรงค์ควบคุมป้องกันกำจัดโรคลัมปี สกิน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโค กระบือ จุดที่พบโรค และรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ในพื้นที่ตำบลโพนทอง หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที่ 10 จำนวน 56 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดในวงกว้าง 

631DA5BE BA4C 478B A3DF E55221387FF2

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา มีแผนเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงดูดเลือด ในพื้นที่ที่พบการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน ในโค กระบือ ดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 พื้นที่ตำบลนาเสียว หมู่ที่ 6,7 และหมู่ที่ 12

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 พื้นที่ตำบลห้วยบง หมู่ที่ 4,6,7 และหมู่ที่ 11

D122D93D F81F 4612 BEE0 B745A9438E1E

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยพบครั้งแรกในปี 2564 ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 เกิดจากเชื้อไวรัสพบเฉพาะในโค-กระบือเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คน ติดต่อได้จากสิ่งคัดหลั่งและมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน มีพาหะนำโรคติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ ได้แก่ เห็บ ยุง แมลงวัน 

5F4CD4AC B369 4E27 94F0 DA670B806422

โดยกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า  ได้มีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือมาอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้อยู่ในวงพื้นที่จำกัดโดยเร็วลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และสามารถดำเนินการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ตามหลัก “รู้เร็ว โรคสงบได้เร็ว”

59B00B6F D54E 4A3A 81D0 F9A07A48D93B
27635667 70EA 4777 BB53 1D330B7CA28D