กรมปศุสัตว์ – จ.ชัยนาท แถลงข่าว “งานประกวดแพะ – แกะ ครั้งที่ 5 และงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18”

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดแถลงข่าว “งานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท  ครั้งที่ 5 และงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  เชิญชวนเที่ยวงานแพะแห่งชาติ  ชมการประกวดพันธุ์แพะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในระหว่างวันที่  23 – 24  มิถุนายน 2565  

นายรังสรรค์  ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 18  พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน  

050A96F0 5E2D 4E39 8742 4E68FD5E23DA scaled

โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  อาทิ  การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ชม นิทรรศการแพะมีชีวิต นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   ชิม อาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ พร้อมชมการสาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ช้อปผลิตภัณฑ์จากแพะ ของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ  

กิจกรรมภายในงาน  จะมีทั้งส่วนงานด้านวิชาการและงานด้านบันเทิง  อาทิ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการการเลี้ยงแพะ การประชุมวิชาการ  การเสวนาเกษตรกร  เพื่อเปิดเวทีให้แก่เกษตรกรและผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  

1873E481 B684 43C1 AC6B 7A55B1FB8CB2 scaled

รวมถึงการประกวดแพะชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ  โดยการประกวดแพะทั้งหมดมี 34 รุ่น 92 รางวัล  เป็นประกวดแพะประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน ประกวดแพะแฟนซี  การจัดตลาดนัดซื้อ – ขายแพะประมูลแพะจากกรมปศุสัตว์  กิจกรรมแพะพาโชค เกมส์โมราห์ปากระป๋องอีกด้วย  ชมแพะพันธุ์ต่างๆ  พร้อมให้บริการด้านคลินิกปศุสัตว์ ดูแลสุขภาพแพะและสัตว์เลี้ยง การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อแพะในจิตนาการ  

3752811E 0F68 4097 B582 AABBBAF64B81 scaled

การสาธิตประกอบอาหารจากแพะ ชิมเมนูแพะ เที่ยวงานนี้ได้ความรู้  ความบันเทิง  ทั้งยังอิ่มอร่อยพร้อมจับจ่ายของฝาก   ขอเชิญมาเที่ยวชมงานแพะแห่งชาติ  ครั้งที่ 18 และงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท  ครั้งที่ 5  ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่  23 – 24  มิถุนายน  2565