ขึ้นทะเบียน GI “ผ้าไหมปักธงชัย” โคราช สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 40 ล้านบาท/ปี

พาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียน GI “ผ้าไหมปักธงชัย” ของดีเมืองโคราช สินค้า GI รายการที่ 9 ของจังหวัด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยกว่า 40 ล้านบาท/ปี พร้อมเดินหน้าสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมปักธงชัย สินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94 4
ผ้าไหมปักธงชัย

โดยการขึ้นทะเบียน GI เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของไทย นำมาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการนำจุดแข็งและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นมาสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 9 สินค้า ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ำเขียว เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มะขามเทศเพชรโนนไทย ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และผ้าไหมปักธงชัย และอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 2 สินค้า ได้แก่ ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย และน้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่

สำหรับคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ “ผ้าไหมปักธงชัย” หรือ (Pak Thong Chai Thai Silk หรือ Pha Mai Pak Thong Chai) เป็นเนื้อผ้าหนาแน่น มีความมันวาว สีคงทน ไม่ตก ผืนผ้าไม่มีตำหนิ โดยเป็นการทอผ้าไหมตามกรรมวิธีที่ประณีตอันเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และผลิตในพื้นที่อำเภอปักธงชัยของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน GI ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสินค้า ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น และเพื่อให้สินค้า GI เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผลักดันให้จังหวัดให้ความสำคัญในการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า GI และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำหรับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ