พาณิชย์ลุยปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power 

พาณิชย์ลุยปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ผลักดันส่งออกภูมิปัญญา-วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สู่สายตาชาวโลก

​รมช.พาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นโดยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวางระบบควบคุมคุณภาพสินค้า“ผ้าไหมสาเกต” สินค้า GI ล่าสุดของภาคอีสานพร้อมผุดโปรเจคผนึกกำลัง GI ภาคอีสานในกลุ่มสินค้าอาหารและผ้าพื้นเมืองเป็น Soft Power ส่งออกอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้า GI สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากท้องถิ่นไทย

39A0DBBF B2F6 4109 876D 51B92D169AB0

​เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบหนังสือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าไหมสาเกต” แก่นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมฯได้ขึ้นทะเบียน GI ไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตสินค้า GI “ผ้าไหมสาเกต” ซึ่งปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 19 กลุ่มสามารถผลิตสินค้าพื้นบ้านกว่า 15,000 ผืน/ปี ในราคาจำหน่าย 1,800 – 2,500 บาท/ผืน สร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาท/ปี 

D7D216C5 F4D0 4EEE B8FF 041D9EFD3D22

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมประชุมวางแนวทางจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน GI เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รองรับการส่งออกและการยื่นขอรับความคุ้มครอง GI ในต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญในประเทศญี่ปุ่น

ABFCC313 F10E 4C2D 9ED4 8C385689D9E7

​นายสินิตย์ เปิดเผยว่า “ในภาคอีสานมีสินค้า GI ไทยหลากหลายรายการที่มีคุณภาพพร้อมเป็น Soft Power ของไทย สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี อาทิผ้าไหมสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคอีสาน ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร และข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

0346CDD7 DCC9 493D 9E2C B5C51B8EA3D1

โดยสินค้า GI เหล่านี้ได้สร้างเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นอีสานกว่า 300 ล้านบาท/ปี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้า GI ให้มีศักยภาพต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่จังหวัด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในทุกมิติ”

D385778D AE3C 4EDA A19F 93D77D1ECC79

​นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายการส่งเสริม GI ไทยอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งการขึ้นทะเบียนให้ความคุ้มครอง การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และการจัดหาช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย ซึ่งเป็นของดีมีคุณภาพที่ส่งตรงจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : GI Thailand และ Youtube : GI Thailand Official