นายกฯ ควง ‘รมช.อรรถกร’ เปิดงาน “Thailand Buffalo Heritage” ดันควายไทย สู่ Soft Power ระดับโลก

นายกฯ ควง ‘รมช.อรรถกร’ เปิดงาน “Thailand Buffalo Heritage” โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาควายไทยให้เป็น Soft Power ระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับควายไทย

opabo

1 มิ.ย. 2024

ขึ้นทะเบียน GI กล้วยหอมทองเพชรบุรีสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน

ขึ้นทะเบียน GI กล้วยหอมทองเพชรบุรีสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน โดยปัจจุบันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้ว 203 สินค้า มูลค่ากว่า 71,000 ล้านบาทต่อปี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

opabo

14 พ.ค. 2024

ก.เกษตร ขานรับ นโยบายเศรษฐา ส่งเสริมควายไทย เป็น “Soft Power“ สร้างรายได้สู่ระดับโลก

การเลี้ยงควายในประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น…ก.เกษตร ขานรับ นโยบายเศรษฐา ส่งเสริมควายไทย เป็น “Soft Power“ สร้างรายได้สู่ระดับโลก

opabo

22 มี.ค. 2024

opabo

20 มี.ค. 2024

ร้อยเอก ธรรมนัส มอบกรมชลประทาน เร่งสำรวจพื้นที่ริมคลองโคกขาม เพื่อดำเนินการขุดลอกภายในเดือน ม.ค. 67 ให้กลับมามีชีวิตชีวา และเป็น Soft Power ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ร้อยเอก ธรรมนัส มอบกรมชลประทาน เร่งสำรวจพื้นที่ริมคลองโคกขาม เพื่อดำเนินการขุดลอกภายในเดือน ม.ค. 67 ให้กลับมามีชีวิตชีวา และเป็น Soft Power ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันคลองโคกขามมีสภาพคดเคี้ยวหักศอก และมีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างหนาทึบบริเวณ 2 ฝั่งคลอง และในบางจุดมีตะกอนตกจมในคลอง ทำให้ไม่สามารถคมนาคมสัญจรทางน้ำได้

opabo

16 ธ.ค. 2023

“14 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ยกระดับ Soft Power ไหมไทย

“14 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ยกระดับ Soft Power ไหมไทย งานจัดขึ้นขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566 ณ กรมหม่อนไหม

opabo

6 ธ.ค. 2023

วช. หนุน มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง” ในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สู่ Soft Power

วช. หนุน เพิ่มมูลค่า กาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สู่ Soft Power

opabo

26 พ.ย. 2023

”ไชยา“ มอบนโยบายขับเคลื่อนกรมหม่อนไหม ดึงอัตลักษณ์ความโดดเด่น พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ดันเป็น Soft Power ระดับโลก

”ไชยา“ มอบนโยบายขับเคลื่อนกรมหม่อนไหม ดันเป็น Soft Power ระดับโลก ดึงอัตลักษณ์ความโดดเด่น ดันเป็น Soft Power ระดับโลก

opabo

15 พ.ย. 2023

รมช.ไชยา มอบนโยบาย Soft Power ดัน “ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน” สู่ตลาดโลก

รมช.ไชยา พรหมา มอบนโยบาย Soft Power ให้กรมหม่อนไหมนำไปผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตผ้าไหมแพรวาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกระดับ “ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน” สู่ตลาดโลก

opabo

12 พ.ย. 2023

opabo

1 พ.ย. 2023

รมช.ไชยา มอบนโยบายให้กรมหม่อนไหมร่วมมือ อบจ. ผลักดันผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดให้เป็น Soft Power ที่รู้จักทั่วโลก

รมช.ไชยา มอบนโยบายให้กรมหม่อนไหมร่วมมือ อบจ. ผลักดันผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดให้เป็น Soft Power ที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งผ้าไหมไทยต้องสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่แก่ ไม่ร้อน ดูแลรักษาง่าย ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

opabo

18 ต.ค. 2023

สวก. ยกระดับอาหารเมืองเพชร (Creative City of Gastronomy)เน้น Soft power หนุนท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย

สวก. ยกระดับอาหารเมืองเพชร (Creative City of Gastronomy)เน้น Soft power หนุนท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

opabo

8 ก.ย. 2023
1 2