พันธุ์ข้าว กข95 “ดกเจ้าพระยา” นโรค ผลผลิตสูง 1,200 ก.ก./ไร่

“พันธุ์ข้าวที่ถูกถามถึงมากที่สุดเวลานี้คือ กข95 หรือ “ดกเจ้าพระยา” เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ในปีนี้ กรมการข้าวกำลังเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับชาวนา”….นี่เป็นคำพูดของอธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์

กข95 หรือดกเจ้าพระนามีดีอย่างไร อธิบดีกรมการข้าวบอกว่า กข95 เป็นผลงานการพัฒนาพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวขาวพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูง 110 ซม. คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย มีปริมาณอมิโลสสูงร้อยละ 29.78 อายุการเก็บเกี่ยว 95 – 100 วัน

1556201

จุดเด่นของ กข95 คือให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 885 กก./ไร่ ในบางพื้นที่ถ้าดูแลดีๆจะสามารถให้ผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1,200 กก./ไร่

นอกจากนี้ยังต้านทานโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เป็นข้าวพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในนาชลประทานทั้งภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง นอกจากนี้ในด้านการส่งออก ยังถือเป็นว่ามีอนาคตสดใสซึ่งสามารถส่งออกไปในรูปแบบข้าวสาร ข้าวนึ่ง และนำไปแปรรูปเป็นแป้ง หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวในอีกทางหนึ่งได้

1556203 scaled

ที่สำคัญ ปีงบประมาณปี 2566 นี้ กรมการข้าวได้จัดเตรียม กข95 ไว้ให้ชาวนาประมาณ 3,000 ตัน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

ในเรื่องความพร้อมในการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร

1556204 scaled

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 149 หมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทร. 056-431371-2 โทรสาร 056-431371-2 ต่อ 106